Teeme tunni huvitavaks!

Sihtasutus Archimedes ja Huvitav Kool kuulutavad välja võistluse, mille eesmärgiks on leida uudseid õppemeetodeid ja õpitooteid. 

Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu (käesoleva konkursi raames kokku kuni 90 minutit) läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks. Ärge laske ennast piirata kooliruumil, klassipingil või 45-minutisel tunnipikkusel! 

 

Konkursi eesmärk ja sisu:

Luua ja levitada õppimist toetavaid võimalusi ehk nn õpitooteid (nt metoodika, juhendid, raamat, tarkvara, veebilahendused või muu), mille kasutamine õppetöös:

  • muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavamaks ning vaheldusrikkamaks,
  • motiveerib õpetajaid, õppejõude üldpädevuste ja/või ainealaste pädevuste arendamiseks.

Konkursi tulemusena on õpetajatel või õppejõududel kasutada senisest enam metoodikaid, mis motiveeriks neid ühe tunni jooksul märkama ning kasutama võimalusi üldpädevuste ja/või ainealaste pädevuste kujundamiseks ja arendamiseks.

Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid: kool on avatud keskkond, mis pakub valikuid ja otsustusvõimalusi ning loovat ja intellektuaalset pingutust, motiveerides õppima, õpetama ja koolis toimuva vastu huvi tundma.

 

Konkursi toimumist toetavad:

  • Haridus- ja Teadusministeerium läbi algatuse Huvitav Kool.
  • Programm Eduko, mis on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programm, mille missiooniks on teha Eesti õpetajakoolitus paremaks, et meie lastel oleks parimad õpetajad maailmas.
  • Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus
  • Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus