ISATT konverents > Programm

 

ISATT konverents
20. november, 2014

  Ainult ISATT liikmetele 

Juhime tähelepanu, et konverentsi abstraktide kogumik avaldatakse ainult digitaalselt. See on kättesaadav siin: Abstraktid

 

Konverentsi "Teooria kohtub praktikaga: praktilised küsimused õpetajatöös" programm
21. november 2014

Tartu Ülikooli peahoones, Ülikooli 18, Tartu

6.50 Väljub buss Tallinnast, Mere pst 5 (Vene kultuurikeskuse kõrvalt)
9.15-9.45

Saabumiskohv ja registreerimine

9.50-10.00

Avasõnad
Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeerium, üld- ja kutsehariduse asekantsler
Tiina Anspal, SA Archimedes, Eduko programmi juht

10.00.11.00

Prof. Cheryl Graig, USA
„Praktikute alaline probleem: teooria ja praktika vahelise lõhe ületamine

(loeng inglise keeles)

11.10-13.10

Paralleelsessioonid

 

Sessioon 1: IKT lahendused õppimise ja õpetamise toetamiseks erinevates kontekstides

(sessioon toimub inglise keeles)

Sessioon 2: Kiusamine ja heaolu koolis Sessioon 3: Õpetaja ja kool Sessioon 4: Pedagoogilise praktika tõhustamine
  Sessiooni juht:
Äli Leijen
Sessiooni juht:
Tiina Anspal
Sessiooni juht:
Krista Uibu
Sessiooni juht:
Katrin Poom-Valickis
 

Konnektivism kui veebipõhise õpetajahariduse programmi raamistik
Inkeri Laaksonen, Markku Rissanen, Finland

Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel
Sigrit Nigulas, Sirje Piht, Eesti

Juhtimine kui õppiva organisatsiooni alus: õpetaja teadmised, tegevused ja probleemilahendamise oskus
Toomas Kink, Krista Uibu, Eesti

Kuidas teooriat ja praktikat õpetajahariduses siduda? Näiteid praktilistest lahendustest
Maarja Tinn, Inge Timoštšuk, Viive-Riina Ruus, Eesti

Projekti „Uuringulaegas“ pedagoogiline raamistik
Leo A. Siiman, Mario Mäeots, Margus Pedaste, Eesti; Bregje de Vries, Holland; Koen Veermans, Soome

Eesti kooliõpilase subjektiivset heaolu toetavad koolikeskkonna ja personaalsed tegurid
Marika Ratnik, Eha Rüütel, Eesti

Õpetaja personaalse ja professionaalse identiteedi kooskõla ja töörahulolu ühe Eesti waldorfkooli õpetajate näitel
Anne Nelke, Äli Leijen, Eesti

Õpetajakoolituse üliõpilaste praktilise teadmise kujunemise toetamine suunatud refleksiooni protseduuri kaudu
Raili Allas, Äli Leijen, Eesti

Õpetajad ja digitaaltehnoloogiate kasutamine: tehnoloogilistest puudujääkidest metodoloogiliste puudujääkideni
Fernando Albuquerque Costa, Portugal

Õpetaja kui kiusamise ohver – muutused kiusamise ulatuses kümnendi jooksul Eestis
Kristi Kõiv, Eesti

Milliseid õppekavajuhendeid õpetajad vajavad, et toimida professionaalina?
Piret Viirpalu, Rain Mikser, Edgar Krull, Eesti

Mentorõppejõu roll üliõpilase pedagoogilises praktikas õppejõudude hinnangul
Pille Villems, Hedi-Liis Toome, Raili Allas, Eesti

Osalusdisain uurimuslike õpperuumide loomise vahendina Go-Lab´is
Urmas Heinaste, Leo A. Siiman, Mario Mäeots, Margus Pedaste, Estonia

KiVa kiusamisvastane programm Eesti koolides – tõenduspõhise programmi katsetamine ja mõju
Kristiina Treial, Eesti

Praktikud õppejõududena rakenduskõrgkoolis – õpetamise tähendus ja õpetamisarusaamad
Elina Reva, Mari Karm, Liina Lepp, Marvi Remmik, Eesti

Üliõpilast toetava võrgustiku kujunemine pedagoogilisel praktikal
Annika Rebane, Eesti

13.10-13.45

Lõuna

14.00-16.00

Paralleelsessioonid

 

Sessioon 5: Õpetajate professionaalne areng

(sessioon inglise keeles)

Sessioon 6: Õppimine ja õpetamine koolis

Sessioon 7: Õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng

  Sessiooni juht:
Äli Leijen
Sessiooni juht:
Krista Uibu
Sessiooni juht:
Katrin Poom-Valickis
 

Õpetaja juhioskused: mõiste tähendus ja seos õpetaja professionaalse arenguga
Ermelinda Correia, Maria Assunção Flores, Portugal

Õpilaste teksti mõistmine ning klassiõpetajate õpetamismeetodid 4. ja 5. klassis
Triinu Kärbla, Krista Uibu, Eesti

Õpetajakoolituse üliõpilaste uskumused õpetaja rolli kohta
Pihel Hunt, Äli Leijen, Katrin Poom-Valickis, Eesti

Õpetajakoolituse üliõpilaste identiteedi kujunemine vaadelduna läbi erinevat tüüpi õppekavade pingete
Tiina Anspal, Äli Leijen, Eesti; Erika Löfström, Soome

Tegevused ja uskumused koolis PISA tulemuste ennustajana
Jaan Mikk, Eesti

Õppimisteooriate ja nende rakenduste õppimise mõju õpetajakoolituse üliõpilaste arusaamadele õppimisest ja õpetamisest
Edgar Krull, Ingrid Koni, Kaja Oras, Eesti

Pedagoogilise praktika disainiuuring kooli-ülikooli partnerluses
Berit Väli, Kairit Tammets, Eesti

Keeleõppestrateegiate mõõtmisvahendi SILL adapteerimine Eesti keeleõppijate jaoks
Katrin Saks, Äli Leijen, Eesti

Emakeeleõpetajaks õppivate Soome ja Eesti üliõpilaste motivatsioon ja kutsumus saada õpetajaks
Kersti Lepajõe, Eesti; Satu Grünthal, Soome

Töökohal õppimise tõhustamine õpetajakoolituse praktika näitel: õpetaja professionaalse arengu jälgimise mudel ja soovitused e-portfoolio arendamiseks
Äli Leijen, Liina Malva, Pihel Hunt, Edgar Krull, Eesti

Interaktiivse tahvli kasutamine algklassides
Eve Reisalu, Eesti

Tantsuõpetajate refleksiooni toetamine erinevate refleksiooni protseduuridega
Anu Sööt, Äli Leijen, Eesti

16.00-16.30

Energiapaus ja tutvumine posterettekannetega

 
 • 7-8 aastaste laste põhjendamisoskuse arendamine (Poster PDF)
  Egle Säre, Piret Luik, Eesti
 • Projekti "Uuringulaegas" pedagoogiline raamistik (Poster PDF
  Leo A. Siiman, Mario Mäeots, Margus Pedaste, Bregje de Vries, Koen Veermans, Eesti
 • Töökohal õppimise tõhustamine õpetajakoolituse praktika näitel: õpetaja professionaalse arengu jälgimise mudel ja soovitused e-portfoolio arendamiseks (Poster PDF)
  Äli Leijen, Liina Malva, Pihel Hunt, Edgar Krull, Eesti
 • Õpetajate arusaamad koolikultuurist, juhtimisoskustest ja nende mõjust professionaalsele arengule
  Maria Lima Ferreira, Maria Assunção  Flores, Portugal
 • Õpetajate õigusteadlikkus teoorias ja praktikas (Poster PDF)
  Jüri Ginter, Egle Rumberg, Eesti
 • Pedagoogilise armastuse ilmnemine klassiõpetaja igapäevatöös koolikultuuri osana
  Tiia Palmiste, Eesti
 • Bauhausi õppemeetodite sobivus disainiõppes kaasajal (Poster pdf)
  Ülle Linnuste, Eesti
16.30-17.15

Paralleelsed loengud

 

Haridusalane uurimis- ja arendustöö vs põhivoolu uskumused: otseõpe
Prof Jaan Kõrgesaar, Estonia

Teooria ja praktika õpetajakoolituse esmaõppes: väljakutsed õpetajate koolitajatele
Prof Maria Assunção Flores, Portugal

(loeng inglise keeles)

17.20-17.50

Päeva lõpetav peaettekanne
Reemo Voltri, Eesti haridustöötajate liit

17.50-18.05

Päeva kokkuvõtted

18.15-20.30

Vastuvõtt, Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis

20.35

Väljub buss Tallinna