Toimetuskolleegium:

Äli Leijen, Tartu Ülikool
Tiina Anspal, SA Archimedes
Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikool

Krista Uibu, Tartu Ülikool

Korralduskomitee: 

TIINA ANSPAL
SA Archimedes, Eduko programm
E-post: tiina.anspal@archimedes.ee

MERELI KIVI
Hariduse koostööpäevade projektijuht
E-post: mereli.kivi@publicon.ee