Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös

Kutsume teid osalema konverentsil, mis on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses.

Teooria ja praktika on õpetajahariduse kaks võrdselt olulist alustala. Nende omavahelist dialoogi on hakatud viimastel kümnenditel üha enam tähtsustama, kuid tänaseni peetakse liigset teooriakesksust ja teatavat lõhe teooria ja praktika vahel õpetajakoolituse keskseks probleemiks. Kõrgekvaliteediline õpetajaharidus saab sündida aga vaid nende kahe sümbioosis ja dialoogis.

Konverents “Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös” tutvustab hariduspraktikale oluliste uuringute tulemusi ja aitab tõstatada koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.

Konverentsiga  märgime rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsatsiooni ISATT laienemist Eestisse.

Konverentsile on eriti oodatud õpetajad ja hariduse valdkonna magistrandid ja doktorandid, samuti õppejõud ja teadlased nii Eestist kui mujalt. Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel. 

Konverents toimub 21. novembril 2014 Tartus, Tartu Ülikooli peahoones.

Konverentsi korraldavad SA Archimedes Eduko büroo koostöös Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga.  Konverentsi toetab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond haridusteaduse ja õpetajakoolituse programmi Eduko kaudu.