Head õpetajad, koolijuhid, noorsootöötajad ja huvijuhid

Kutsume Teid osalema Hariduse koostööpäeval Tallinnas, 14. novembril TTÜ Mektory majas.

Terve päeva vältavas programmis pakutakse kolme teemapaneeli jooksul kaasaegse kooli, õppimise ja õpetamisega seotult haaravaid paneeldiskussioone, laiapõhjalisi loenguid ja praktilisi töötubasid. Iga osaleja saab valida endale huvipakkuvad teemad ja töötoad osalemiseks. 

Osalemine on tasuta, palume oma soovid eelnevalt registreerides kirja panna, saate seda teha siin: Registreerimisvorm

Programm

Paneeldiskussioonid ja loengud toimuvad Mektory I korruse konverentsisaalis - MEK-119
Töötubade ruumi info on kirjas iga töötoa juures. 1 algavad ruumid asuvad 1. korrusel, 2 algavad ruumid 2. korrusel.
8.30-9.00 Registreerimine
9.00-9.30 Hariduse koostööpäevade avamine
Paneeldiskussioon: Kuhu suundud, Eesti haridusstrateegia?
Paneelis diskuteerivad: Jevgeni Ossinovski, Haridus- ja Teadusminister; Mati Heidmets, Tallinna Ülikool; Helene Urva, Noored Kooli; Heli Mattisen, SA Archimedes; Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool

9.30-12.15

HARIDUSTEHNOLOOGIA TEEMAPANEEL

9.30-9.50 IT-oskuste arendamine koolis
Liina Tamm, Konguta kool
10.00-11.40

Haridustehnoloogia valdkonna praktilised töötoad ja seminarid.

Töötoad ja seminarid toimuvad paralleelselt kahes grupis. Igal osalejal on võimalus valida endale huvipakkuvad kahes grupis, seega on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.

Töötoa pikkus on 45 minutit.

 

RUUM: MEK-125
HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA I
IPad õppevahendina - digiluule 
Piret Kimmel ja Karen Kärtmann, Tartu Erakool

Töötoas valmivad paaris- või rühmatöödena luulelised videod kasutades iPadi rakendusi (näiteks iMovie, Tellagam, Green Screen). Töötuppa on eelkõige oodatud inimesed, kellel on varasem kokkupuude iPadiga.

  RUUM: MEK-126
HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA II
IT-vahendite kasutamine õppetöös
Kristi Rahn, Gustav Adolfi Gümnaasium

 
 

RUUM: MEK-209
HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA III
Mobiilsete õpi-rakenduste loomine ilma koodita
Eva Tšepurko, Valga Vene Gümnaasium

Töötoas õpitakse ja õpetatakse looma mobiilseid õpirakendusi ilma programmeerimisoskust omamata. Lihtsamal viisil, veebirakendis kasutades. Nii, et igaüks saab hakkama. Eelnev kokkupuude nutiseadmete ja programmeerimisega ei ole töötoas osalemisel vajalik.

 

RUUM: MEK-109
HARIDUSTEHNOLOOGIA TÖÖTUBA IV
Ümberpööratud klassiruum
Jüri Kurvits, Tallinna Ülikool

Töötoas vaadeldakse põgusalt erinevaid lähenemisi õpetamisele ja selle erinevaid mudeleid: õpetajakeskne-, sotsiaalne- ja õpilasekeskne mudel. Põhjalikumalt peatutakse õpilasekesksel mudelil  ning tuuakse näide ümberpööratud klassiruumi praktikast. Selle kaudu selgitatakse, kuidas võiks muuta õpetamist õpilasekesksemaks ning mõtestatumaks. Ühistöö käigus uuritakse, mida tegelikult "pööratakse" ning missugused takistused võivad tekkida.

11.45-12.15 Paneeldiskussioon: IT - õppimise kadu või võimalus?
Diskussioonis osalevad: Mart Laanpere, Tallinna Ülikool; Liina Tamm, Konguta kool; Piret Kimmel, Tartu Erakool; Egle Kampus, HITSA
12.15-12.45 KOHVIPAUS

12.45-15.20

LOOVUSE TEEMAPANEEL

12.45-13.05 Loovus kui inseneriteaduste alus
Merike Rehepapp, Eesti Kunstiakadeemia
13.10-14.45

Loovuse valdkonna praktilised töötoad ja seminarid.

Töötoad ja seminarid toimuvad paralleelselt kahes grupis. Igal osalejal on võimalus valida endale huvipakkuvad kahes grupis, seega on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.

Töötoa pikkus on 45 minutit.

 

RUUM: MEK-109
LOOVUSE TÖÖTUBA I
Loova mõtlemise tehnikad
Stanislav Nemeržitski, Tallinna Ülikool

Töötoas käsitletakse loovust arendavaid tehnikaid, mida saavad õpetajad rühmatöös edukalt rakendada. Loovuse rühmatehnikate märksõnadeks töötoas on koostöö arendamine, kaasamine ning tavapärasest erineva tulemuse tagamine.

 

RUUM: MEK-209
LOOVUSE TÖÖTUBA IV
Kuidas loovust vallandada - ideede püüdmise töötuba

Annely Köster, MTÜ Sally Stuudio Kunstiteadlikkuse keskus

Kuidas defineerida loovust? Kuidas vallandada loovust? Arutelu ja praktilist tööd sünteesiv seminar, kus vastavalt valitud ajapiirile tutvustatakse ja kogetakse kahte praktilist loovustehnikat. Sihtrühmaks on õpetajad ja noorsootöötajad.

13.10-15.10

RUUM: MEK-125
Seminar "Mängu jõud" (toimub paralleelselt töötubadega)
Aleksei Razin, GAME club

Seminari eesmärgiks on tuua praktiliste tegevuste käigus välja mängu kui töömeetodi eelised ning õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktilises töös.

Kui sul tekivad ikka ja jälle küsimused, kuidas tekitada ja hoida õpilastes huvi just oma õppeaine vastu ning kuidas muuta õpetamine atraktiivsemaks, et sellest tunneksid rõõmu ja kasu nii õpetajad kui õpilased, siis see seminar on sinule. Huvi äratamise üks võimalus on integreerida õppetöösse hariduslikud teemakohased mängud. Alles siis, kui õpilastes tärkab tõsine huvi ümbritseva vastu, saab neile õpetada tõdesid, mida nad ka edaspidi järgima peaksid. 

14.50-15.20 Paneeldiskussioon: Aine versus sotsiaalsed oskused
Diskussioonis osalevad: Annely Köster, Sally Stuudio; Stanislav Nemeržetski, Tallinna Ülikool; Merike Rehepapp, Eesti Kunstiakadeemia; Tiia Rüütmann, Tallinna Tehnikaülikool
15.20-15.45 KOHVIPAUS

15.45-17.45

ÕPIKESKKONNA TEEMAPANEEL

15.45-16.15 Lennukad äriideed juba koolikeskkonnast ehk õpilasfirmade võimalikkusest ja vajalikkusest.
Epp Vodja, Junior Achievement Eesti
16.15-17.45

Õpikeskkonna praktilised töötoad ja seminarid.

Töötoad ja seminarid toimuvad paralleelselt kahes grupis. Igal osalejal on võimalus valida endale huvipakkuvad kahes grupis, seega on võimalik osaleda kahes erinevas töötoas.

Töötoa pikkus on 45 minutit.

 

RUUM: MEK-109
ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA I
Kuidas õpetada ja õppida muuseumis ehk muuseumitunni metoodika?
Johanna Bome, Pelgulinna Gümnaasium

Kuidas ühendada muuseumi võimalused, õpetaja ootused ja õppekavas taotletavad õpitulemused? 2013. aasta jooksul valminud muuseumitundide näitel arutleme, kuidas erineb muuseumis läbiviidav ainetund tavalisest ekskursioonist ja mõtleme välja huvitavaid tunnilahendusi õpitulemustest lähtudes.

 

RUUM: MEK-126
ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA II
Kuidas õpetada ja õppida õues ehk keskkonnahariduslik õuesõpe õpetajatele?
Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduskeskus

Õuesõppe metoodika töötoas on võimalik kogeda erinevate õppeainete lõimimise võimalusi aktiivõppe korraldamisel looduses. Vahetust kogemusest lähtudes arutletakse, kuidas, kus ja milliste vahenditega motiveerida õpilasi uurima ja avastama avatud õpikeskkonnas.

 

RUUM: MEK-209
ÕPIKESKKONNA TÖÖTUBA III
Külalisõpetajate kaasamine kui õppemeetod?
Teibi Torm, "Tagasi kooli" algatus

Töötoas käsitletakse külalisõpetajate kaasamist õppemeetodina. Rühmatöö tulemusena teadvustavad osalejad, millistesse tundidesse külalisõpetajaid kutsuda, kuidas ja millistel puhkudel on võimalik "Tagasi kooli" andmebaasist koostööpartnereid leida. 

Registreeri siin.